Åpen høring

I dette skjemaet har du anledning til å gi en tilbamelding om hva du tenker omkring de ulike skolemodellene som er foreslått. Du har selvfølgelig også anledning til å foreslå løsninger som ikke er tatt med i notatet.

Husk at vi kommer til å ha en egen undersøkelse for elevene 5.-10. trinn og en for alle foreldrene i Randabergskolen.